slider_ärzte
slider_ärzte
previous arrow
next arrow

Informacje dla pacjentek i pacjentów

Centrum chirurgiczne klatki piersiowej i sródpiersiowa chirurgia naczyń

Od przeszłości do współczesności

Lungenmedizin – Von der Vergangenheit zur Gegenwart

Przed nowym otwarciem tej miejskiej kliniki w Delmenhorst w kwietniu 1928 roku istniał już ,,Dom zakażen„.Zaopatrzeni byli w pierwszej linii pacjenci z gruźlicą.To założenie z systemem pawilonów i szerokimi balkonami oferowało optymalne warunki na leczenie.

Pod koniec 2 Wojny światowej konieczna była rozbudowa,ponieważ ludność miasta Delmenhorst bardzo szybko się podwoila.Z wprowadzeniem leczenia przeciw gruźlicy zmniejszyła sie wprawdzie liczba pacjentów z gruźlicą sukcesywnie;równocześnie wzrosła jednak konsumpcja papierosów i zawodowo,gdzie było dużo do czynienia z asbestem(szczególnie pracownicy przy budowie statków),nowotwory oskrzela jak również opłucne sródbłoniaki ponad proporcjonalnie,tak, że wzrosło zapotrzebowanie na medyczne zaopatrzenie chorób płuc.

Klinika Delmenhorst, Niedersachsen ( Niemcy); najstarsza zabudowa z głównej epoki w dwudziestych latach ostatniego stulecia

Na tym podłożu 1 września 2003 roku powstala Klinika chirurgii klatki piersiowej,na początku jako sprawnie istniejąca część kliniki w ogólnej chirurgii. Od 01.01.2007 jako samodzielnie istniejąca Klinika chirurgii klatki piersiowej.

Klinika chirurgii klatki piersiowej, Nowa budowa, Wprowadzenie się 01.01.2008

W tej klinice chirurgii klatki piersiowej są tymczasowo z rocznym wzrostem o ok.20% ok.620 pacjentów ambulatoryjnie i stacjonarnie leczeni.2007 roku 349 pacjentów pod stacjonarnymi warunkami byli zaopatrzeni operatywnie.38% tych operacji były przeprowadzone drogą minimalno-inwazyjną (technika ,,dziurki od klucza“).U 52% Pacjentów wykonywano z przodu pod mięśniem piersiowym cięcie o długości 8-10 cm.,
u 10% Pacjentów prowadzono nowo wynalezione posunięcie z kombinowanymi konwencjonalnymi i endoskopowymi technikami. (chirurgia ,,dziury od klucza“). Średnie przebycie w Klinice trwa ok.7,9 dnia ,po dużych operacjach płuc przeciętnie 1.3 dni. Śmiertelność przy usuwaniu jednego płata płucnego wynosiła20070%(przeciętna skala w Niemczech:1-4%),przy usunięciu jednego całego skrzydła płucnego 0,3%(przeciętnie w Niemczech 6-17%) i przy rozwiniętych operacjach z usunięciem skrzydła płucnego i zastąpienie naczynia albo unaczynienie bezpośrednio na sercu w obrębie osierdzia 0,9%(przeci ętna ocena w Niemczech 8-19%).Częstotliwość ogólnych komplikacji le ż a ła przy 1,8%(przeciętna ocena we wszystkich operacjach, niezależnie od rozmiaru). Najczęstsza komplikacja z 62 % w ocenie komplikacji-to zapalenie płuc po operacji.

1 Techniczne warunki

Tej klinice stoja do dyspozycji nowoczesne logistyczne,techniczne i diagnostyczne aparaty,terapeutyczne i chirurgiczne metody leczenia jak również minimalno inwazyjna bronchoskopia.Pacjenci chorzy na płuca z wysoką zakaźnością i zaraźliwością będą pod specjalną opieką.

Pacjenci z chorobami(przed i w trakcie powstałymi)znajdą przez kompleksowe,dyscyplinowo-pneumologiczne,internistyczno-kardiologiczne,anestezjologiczne intensywną medyczną opiekę.

Przy tych operacjach są dezydujące szczególnie techniki chirurgii naczyń na możliwości onkloogiczno-radykalnej i równocześnie leczenie oszczędząjace tkanke.Obok rozwiniętych chirurgicznych metod,ktore są mniej interwencyjne niż konwencjonalne posunięcia,jest logistyka przyjęcia i diagnostyka dalszych strategii leczenia: Stacjonarne przyjęcie jest w ciagu tygodnia możliwe,z reguły w ciagu 2 dni.W ciagu 3 dni jest ta diagnostyka podejrzanego guza śródpłucnego ogniska okrągłego włącznie z badaniami i operacyjnymi przygotowaniami zakończona. W tej Klinice używa się metody chirurgii naczyń jako podstawę onkologiczno-radykalnej i równocześnie oszczędzającej tkankę (np.w ramach podwójnego usunięcia części oskrzela,interpozycja V.cava superior ).

Zaznaczony przekrój cięcia(na czerwono) w obrębie prawej klatki piersiowej na większą operacje płuc w kombinowanej metodzie z konwencjonalnymi chirurgicznymi i minimalno-inwazyjnymi metodami.

Mało obciążające fizycznie, małe i kosmetycznie wykonane cięcie przy operacji płuc( 26 letnia pacjentka;stan ogólny 21 dni po usunięciu ropnia płucnego ).

Przyklad operacji guza znajdującego sie w tchawicy.schematyczny obrazek. Te końce tchawicy( po usunięciu guza )będą połączone specjalnymi szwami.

2 Objętość leczenia

Operowani będą Dzieci( powyżej 5 lat) i dorośli(bez granicy wiekowej)z:

 • Tumory(guzy)pluc jak rownież dróg oddechowych i śródpiersia (sró dpiersie:przestrzeń między dwoma skrzydłami płuc z osierdziem,grasica)tutaj szczególnie:
  • a. Nowotwór oskrzela(rak płuca)
  • b. Metastazy(przerzuty złośliwych tumorów,guzów w płucach albo na opłucnej
  • c. Tumory,guzy opłucnej(np. śródbłoniak opłucnej)
  • d. Łagodne i złośliwe zmiany grasicy(grasiczak)
 • Zapalenie w obrębie klatki piersiowej(np.ropień,ropienie opłucnej żebrowej)
 • Przewlekłe obrażenia,uszkodzenia(np.po wypadkach)w klatce piersiowej
 • Pęcherze i powstawanie torbieli(np.rozedma płuc)
 • Następstwa gruźlicy
 • Wrodzone wady(np.naczyń płuc,ukladu oddechowego)i zdeformowania(np.klatki piersiowej)jak również
 • Zmiany naczyń klatki piersiowej(np.tętniak).

Nie będą operowani

 • Pacjenci z chorobami serca,u których zastosowanie serca-płuc maszyny jest konieczne;może być pośredniczone odpowiednie leczenie(np.Bypass-albo operacja zastawki sercowej)
 • Ze zmianami naczyń tętnicy(aorty)w centrum do odejścia obojczyka tę -tnicy(A.subclawia)na lewo.

Z tym rutynowym wykorzystaniem zewnatrzoponowego cewnika dają się zdecydowanie zredukować pooperacyjne bóle,jak również zapotrzebowanie na leki przeciwbólowe.

3 Specjalne operatywne techniki

3.1 Ropienie opłucnej żebrowej

Te techniki długiego ponad dwutygodniowego płukania po podstawowej operacji należą do przeszłości.Zamiast tego używa się inwazyjne plukanie(15-501)jak rownież gruntowne chirurgiczne opracowanie śródoperatywnie rany.Jedynie u ok.2% pacjentów jest jeszcze konieczne pooperatywne płukanie.

3.2 Usunięcie segmentu oskrzela

Te operacyjne usunięcie części oskrzela płatu będą prowadzone nie tylko na równinie płatu oskrzela,jak rownież odcinku oskrzela(decydujace do zachowania tkanki płucnej,np.w przypadku rozstrzenia oskrzeli).Podwójne usunięcie części oskrzela znaczy prowadzić też wycięcie segmentu naczyń z koniec-do-końca zespoleniem.

3.3 Terapia ssająca

Specjalnie rozwinięte systemy ssające umożliwiają sprawność ssania do 120 mmHg.Tym samym może być kompensowana strata w objętości wdechowej o 30 % w przypadku przecieku w tkance płucnej.Drogie metody klejenia(np.za pomocą Tachosil-filca albo Fibrin kleju)nie są konieczne.

3.3 Rozszerzone usuniącie płuc

Sródosierdziowe operacje należą również,jak namiastka głównej górnej żyły do rutyny.te płucne żyły będa usunięte do radykalnego usunięcia guza na równinie przedsionka:Ta aorta będzie śródpiersiowo,ewentualnie średnio Dacron-Interponatem zastąpiona.

Klinika chirurgi klatki piersiowej kieruje Pan Prof.HUST Wuhan Dr.med. Martin Teschner, 49, für Lekarz specjalista ogólnej chirurgii klatki piersiowej-i chirurgii naczyń.

Prof.HUST WuhanDr.med. Martin Teschner
(e-mail: m.teschner@jh-del.de)

Pani Iris Martens, Sekretarka Ordynatora Kliniki
Tel.: 00494221 – 994263; FAX 0049/ 4221- 994265

Dr.med. Matthias Esch
Lekarz specjalista w chirurgii, 1. Lekarz naczelny Kliniki chirurgicznej klatki piersiowej

Dr.med. A. Müller, Psychoonkologin; Specjalizuje się w wspieraniu duchownie Pacjentek i Pacjentów z guzami.

Zespół oddziału C2,opiekujący się pacjentami

zespół fizjoterapeutycznego oddziału. Fizjoterapia .

Ta Klinika chirurgii klatki piersiowej obejmuje dzisiaj trzy glówne zakresy: Po pierwsze stoi nowo zbudowany pawilon dla chorych do dyspozycji.tutaj są duże, przyjemnie wyposażone pokoje dla Pacjentów z nowoczesnym urządzeniami,TV-jak również praktyczne telefony w każdym pokoju.

Recepcja stacji 31 ( chirurgia klatki piersiowej).

Pokój pacjenta :przestronny,jasny i przyjemna atmosfera, wyposażony w każdympokoju w urządzenia dla niepełnosprawnych pacjentów.

Lounge stacji 31 ( Chirurgia klatki piersiowej).

Północne skrzydło tej starej budowy zostało rozbudowane do nowoczesnego ambulatorium,gdzie zachowano te charakterystyczne elementy dawnego stylu, albo je na nowo odtworzono.

Ambulans chirurgicznej Kliniki klatki piersiowej

Do operatywnego zaopatrzenia Pacjentek i Pacjentów stoja do dyspozycji odpowiednie zdolności w tych wysokonowocześnie wyposażonych funkcjonarnie zakresach Endoskopii, oddziałów operacyjnych i intensywnego oddziału.

Intensywny oddział

Te przeswietlenia rentgenowskie,jak wyniki badań będą najpierw wysyłane do oceny do kliniki.Ta przesyłka może nastąpić drogą pocztową albo e-mail(Teschner.Martin@Klinikum-delmenhorst.de albo Monikakellner@yahoo.de).

Sekretariat ( Poniedziałek do czwartku w godz. 8.00 – 17.00 , Piatki w godz.8.00 – 14.00 ):

Tel.: wewnętrzny 04221/ 99 4263, Z zagranicy: 0049/ 4221 – 99 4263
FAX: wewnętrzny04221/ 99 4265, Z zagranicy: 0049/ 4221 – 99 4265

e-mail: m.teschner@jh-del.de

Do zameldowania pacjentów z chorobami płuc(operacyjnymi)są wymagane następujące dokumenty:

Anamneza ze wszystkimi ważnymi przed-jak rownież chorób towarzyszacych i aktualnymi klinicznymi wynikami badań z ocenami tego ogólnego operowania z medycznego punktu widzenia

2. Wyniki aktualnych funkcji płuc(analiza krwi w stanie spokoju,pletyzmografia ciała,spirometria)

3. EKG(elektrokardiogram),aktualne wyniki badań laboratoryjnych

4. Tomografia komputerowa klatki piersiowej środkiem cieniującym(oryginalne zdjęcia).

5. Do zameldowania przez pacjentów z nowotworem oskrzela są dodatkowo potrzebne nastepujące dokumenty:

6. Tomografia komputerowa głowy(pisemne wyniki)

7. Szkieletowa szintigrafia(pisemne wyniki)

Kontrole operalności-np.na podstawie zdjęć klatki piersiowej i narada przed operacja są bezpłatne.

Koszty za to leczenie(stacjonarne umieszczenie,przygotowanie do operacji,operacja,intensywne medyczne leczenie,pooperacyjna terapia)kierują się rozmiarem udanych(powiodłych się)posunięć. Prosimy na miejscu o skontrolowanie,jaką część kosztów przejmie własna kasa chorych tego pacjenta.Ta zapłata następuje w Euro.

Ta klinika znajduje sie:
Niemcy -> Niedersachsen (Norddeutschland) -> Delmenhorst (w okolicy Bremen).

Dojazd autem

Za granicą kierunek Bremen,z Bremen ta A 28 albo A1 w kierunku Osnabrück,zjazd Delmenhorst-Ost,wtedy Delmenhorst Deichorst.

Dojazd pociągiem

Dworzec główny Delmenhorst,z dworca wychodząc przez ulice do dworca autobusowego.201 z napisem ,,Wildeshauser Straße/Krankenhaus“, wysiąść bezpośrednio przed kliniką .

Dojazd autobusem/pociągiem z Bremen

Bremen-główny dworzec,zatrzymuje się na dworcu w Delmenhorst,przesiadka do autobusu miejskiego nr.201.

Okolice i droga leczenia w naturze Kliniki Delmenhorst.

Wir verwenden Cookies, um unsere Online-Angebote optimal darstellen zu können. Nähere Informationen finden Sie in unserer "Cookie-Richtlinie". Durch die Nutzung dieser Website geben Sie uns Ihre Zustimmung, Cookies zu verwenden. Datenschutz Impressum Weitere Informationen

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen