slider_patienten
slider_patienten
previous arrow
next arrow

Centrum chirurgiczne klatki piersiowej i sródpiersiowa chirurgia naczyń

Informacje  dla  pacjentek i pacjentów

Od przeszłości do dnia dzisiejszego

Przed nowym otwarciem tej miejskiej kliniki w Delmenhorst w kwietniu 1928 roku istniał już ,,Dom zakażeń „.Zaopatrzeni byli w pierwszej linii pacjenci z gruźlicą.To założenie z systemem pawilonów i szerokimi balkonami oferowało optymalne warunki na leczenie.

Pod koniec 2 Wojny światowej konieczna była rozbudowa,ponieważ ludność miasta Delmenhorst bardzo szybko się podwoiła.Z wprowadzeniem leczenia przeciw gruźlicy zmniejszyła się wprawdzie liczba pacjentów z gruźlicą sukcesywnie;równocześnie wzrosła jednak konsumpcja papierosów po wojnie od 1950 roku i zawodowo,gdzie było dużo do czynienia z asbestem (szczególnie pracownicy przy budowie statków), nowotwory oskrzela jak również opłucne śródbłoniaki ponad proporcjonalnie,tak, że wzrosło zapotrzebowanie na medyczne zaopatrzenie chorób płuc .Też nie łagodne choroby płuc i dróg oddechowych-jak np.astma,infekcje i obrażenia- musiały byc częściej leczone. Nowe techniki operowania i narkozy umożliwiały chirurgiczne usunięcie raka płuc i leczenie komplikacji ,które powstały od zakażeń..Obok internistycznego leczenia płuc powstała chirurgia klatki piersiowej(Thorax-klatka piersiowa).

ryc. 1: Klinika Delmenhorst, Niedersachsen ( Niemcy); najstarsza zabudowa z głównej epoki w dwudziestych latach ostatniego stulecia

W tej klinice chirurgii klatki piersiowej są tymczasowo z rocznym wzrostem o ok.20% ok.620 pacjentów ambulatoryjnie i stacjonarnie leczeni.2007 roku 349 pacjentów pod stacjonarnymi warunkami byli zaopatrzeni operatywnie.38% tych operacji były przeprowadzone drogą minimalno-inwazyjna(technika ,,dziurki od klucza“).U 52% Pacjentów wykonywano z przodu pod mięśniem piersiowym cięcie o długości 8-10 cm.,
u 10% Pacjentów prowadzono nowo wynalezione posunięcie z kombinowanymi konwencjonalnymi i endoskopowymi technikami. (chirurgia ,,dziury od klucza“). Średnie przebycie w Klinice trwa ok.7,9 dnia ,po dużych operacjach płuc przeciętnie 1.3 dni. Śmiertelność przy usuwaniu jednego płata płucnego wynosiła20070%(przeciętna skala w Niemczech:1-4%),przy usunięciu jednego całego skrzydła płucnego 0,3%(przeciętnie w Niemczech 6-17%) i przy rozwiniętych operacjach z usunięciem skrzyd ła płucnego i zastapienie naczynia albo unaczynienie bezpośrednio na sercu w obrębie osierdzia 0,9%(przeci ętna ocena w Niemczech 8-19%).Cz ęstotliwość ogólnych komplikacji leżała przy 1,8%(przeciętna ocena we wszystkich operacjach, niezależnie od rozmiaru). Najczęstsza komplikacja była z 62 % w ocenie komplikacji-to zapalenie płuc po operacji. Czas czekania na termin stacjonarnego przyjęcia wynosi z reguły 2-4 dni.

Ta Klinika chirurgii klatki piersiowej obejmuje dzisiaj trzy glówne zakresy: Po pierwsze stoi nowo zbudowany pawilon dla chorych do dyspozycji.tutaj są duże, przyjemnie wyposażone pokoje dla Pacjentów , z nowoczesnym urządzeniami,TV-jak również praktyczne telefony w każdym pokoju.

ryc. 2: Klinika chirurgii klatki piersiowej, Nowa budowa, Wprowadzenie się 01.01.2008.

ryc. 3: Recepcja stacji 31 ( chirurgia klatki piersiowej).

ryc. 4: Pokój pacjenta :przestronny,jasny z przyjemną atmosferą, wyposażony w każdym pokoju w urządzenia dla niepełnosprawnych pacjentów.

ryc. 5: Lounge stacji 31 ( chirurgia klatki piersiowej).

Północne skrzydło tej starej budowy zostało rozbudowane do nowoczesnego ambulatorium,gdzie zachowano te charakterystyczne elementy dawnego stylu, albo je na nowo odtworzono.

ryc. 6: Ambulans chirurgicznej Kliniki klatki piersiowej

Do operatywnego zaopatrzenia Pacjentek i Pacjentów stoją tej klinice do dyspozycji odpowiednie zdolności w tych wysokonowocześnie wyposażonych,funkcjonarnych pomieszczeń endoskopii,oddziału operowania i intensywnej stacji.

ryc. 7: Intensywny oddział

Do zaopatrzenia Pacjentek i Pacjentów z chorobami w obrębie klatki piersiowej stoi przygotowany,specjalizowany zespół:

ryc. 8: Prof. Dr.med. Martin Teschner, Lekarz specjalista w chirurgii ogólnej-,klatki piersiowej-i chirurgii naczyń, Ordynator Kliniki chirurgichnej klatki piersiowej (e-mail: Teschner.Martin@klinikum-delmenhorst.de)

ryc. 9: Pani Iris Martens, Sekretarka Ordynatora Kliniki .
Tel.: 0049/ 4221 – 994263; FAX 0049/ 4221- 994265.

ryc. 10: Dr.med. Matthias Esch,Lekarz specjalista w chirurgii, 1. Lekarz naczelny Kliniki chirurgicznej klatki piersiowej

ryc. 11: Dr.med. A. Müller, Psychoonkologin Specjalizuje się w wspieraniu duchownie Pacjentek i Pacjentów z guzami.

ryc. 12 und 13: Zespół stacji 31, opiekujący się pacjentami (chirurgia klatki piersiowej)

ryc. 14: wysoko specjalizowani i doświadczeni w opiece nad pacjentami:zespół pielę gniarek i pielęgniarzy stacji 31.

ryc. 15: zespół fizjoterapeutycznego oddziału. Fizjoterapia.

Tej klinice stoją do dyspozycji nowoczesne logistyczne,techniczne i diagnostyczne aparaty,terapeutyczne i chirurgiczne metody leczenia jak również minimalno inwazyjna bronchoskopia.Pacjenci chorzy na płuca z wysoką zakaźnością i zaraźliwością bedą pod specjalną opieką.

Pacjenci z chorobami(przed i w trakcie powstałymi)znajdą przez kompleksowe,dyscyplinowo-pneumologiczne,internistyczno-kardiologiczne,anestezjologiczne intensywną medyczną opieke.

Przy tych operacjach sa dezydujące szczególnie techniki chirurgii naczyń na możliwości onkloogiczno-radykalnej i r ównocześnie leczenie oszczędzajace tkanke.

Tutaj stoją do dyspozycji lekarze specjaliści od płuc,medycyny wewnę trznej,chor ób serca(kardiologen)lekarze od narkozy,i lekarze od intensywnej medycyny.

Przy tych operacjach są decydujące tylko techniki do usuwania płuc, lecz także utrzymania i wymiany centralnych naczyń krwionośnych.Tym postępowaniem można często utrzymać zdrowe tkanki płuc,tak, że te chirurgiczne techniki naczyń-jak np. Przy operacji raka piersi-muszą być usunięte.
Jakość życia jest po operacji znacznie lepsza,ponieważ fizyczne obciążenie nie jest tak mocno ograniczone. Chirurgią naczyń można także operować wrodzone jak również odziedziczone zmiany naczyń krwionośnych Dlatego też skombinowano chirurgię klatki piersiowej –z chirurgią naczyń Te konwencjonalne techniki są kombinowane z techniką,,dziurka od klucza“(tak zwana interwencyjna chirurgia).Dlatego też przy dużych zabiegach są możliwe tylko małe cięcia,tak, że to obciążenie przez tą operacje wyraźnie spadło (zob. ryc.16 i 17).

ryc. 16: Zaznaczone nacięcie w obrębie prawej klatki piersiowej przy większej operacji płuc z kombinowaną konwencjonalną chirurgiczna metodą i minimalno- inwazyjną metodą (metoda ,,dziurki od klucza“).

ryc. 17: Mało obciążajace fizycznie, małe i kosmetycznie wykonane cięcie przy operacji płuc( 26 letnia pacjentka;stan ogólny 21 dni po usunięciu zapalnej-zniszczonej tkanki płucnej).

W ostatnich latach Klinika rozwinęła też liczne metody ,aby usunąć zaburzenie przepony i nerwów przeponowych. Ponieważ przepona spełnia ważną role w oddychaniu , pacjenci cierpią na gwałtowne duszności, jak jej brakuje. Tą duszność można teraz często zwalczyć nowymi metodami.

A. Operowani będą

Dzieci( powyżej 5 lat) i dorośli(bez granicy wiekowej)z:

 • Tumory(guzy)płuc jak rownież dróg oddechowych i śródpiersie (sródpiersie:przestrzeń między dwoma skrzydłami płuc z osierdziem,grasica)tutaj szczególnie:
  • a. Nowotwór oskrzela(rak płuca)
  • b. Metastazy(przerzuty złośliwych tumorów,guzów w płucach albo na opłucnej
  • c. Tumory,guzy opłucnej(np. śródbłoniak opłucnej)
  • d. Łagodne i złośliwe zmiany grasicy(grasiczak)
 • Zapalenie w obrębie klatki piersiowej(np.ropień,ropienie opłucnej żebrowej)
 • Przewlekłe obrażenia,uszkodzenia(np.po wypadkach)w klatce piersiowej
 • Pęcherze i powstawanie torbieli(np.rozedma pluc)
 • Następstwa gruźlicy
 • Wrodzone wady(np.naczyń płuc,układu oddechowego)i zdeformowania(np.klatki piersiowej)jak również
 • Zmiany naczyń klatki piersiowej(np.tętniak).

B. Nie będą operowani

 • Pacjenci z chorobami serca,u których zastosowanie serca-płuc maszyny jest konieczne;może być pośredniczone odpowiednie leczenie(np.Bypass-albo operacja zastawki sercowej)
 • Ze zmianami naczyń tętnicy(aorty)w centrum do odejścia obojczyka tę -tnicy(A.subclawia)na lewo.

Z tym rutynowym wykorzystaniem zewnątrzoponowego cewnika dają się zdecydowanie zredukować pooperacyjne bóle,jak również zapotrzebowanie na leki przeciwbólowe.

ryc. 17: Przykład operacji guza znajdującego sie w tchawicy.schematyczny obrazek. Te końce tchawicy( po usunięciu guza )będą połączone specjalnymi szwami.

Adres pocztowy:

Josef- Hospital Delmenhorst
Klinik für Thoraxchirurgie
Wildeshauser Str. 92
27753 Delmenhorst

Sekretariat ( Poniedziałek do czwartku w godz. 8.00 – 17.00 , Piątki w godz.8.00 – 14.00 ):

Tel.: wewnętrzny 04221/ 99 4263, Z zagranicy: 0049/ 4221 – 99 4263

FAX: wewnętrzny 04221/ 99 4265, Z zagranicy: 0049/ 4221 – 99 4265

e-mail: Teschner.Martin@klinikum-delmenhorst.de

Kontrole operalności-np.na podstawie zdjęć klatki piersiowej i narada przed operacją są bezpłatne.

Koszty za to leczenie(stacjonarne umieszczenie,przygotowanie do operacji,operacja,intensywne medyczne leczenie,pooperacyjna terapia)kierują się rozmiarem udanych(powiodłych się)posunięć. Prosimy na miejscu o skontrolowanie,jaką część kosztów przejmie własna kasa chorych tego pacjenta.Ta zapłata następuje w Euro.

Ta klinika znajduje sie: Niemcy -> Niedersachsen (Norddeutschland) -> Delmenhorst (w okolicy Bremen).

Dojazd autem

Za granicą kierunek Bremen,z Bremen ta A 28 albo A1 w kierunku Osnabrück,zjazd Delmenhorst-Ost,wtedy Delmenhorst Deichorst.

Dojazd pociagiem

Dworzec główny Delmenhorst,z dworca wychodząc przez ulicę do dworca autobusowego.201 z napisem ,,Wildeshauser Straße/Krankenhaus“, wysiąść bezpośrednio przed kliniką .

Dojazd autobusem/pociągiem z Bremen

Bremen-główny dworzec,zatrzymuje się na dworcu w Delmenhorst,przesiadka do autobusu miejskiego nr.201.

ryc. 19: Okolice i droga leczenia w naturze Kliniki Delmenhorst.

ryc. 20: Teren Kliniki z rozległym lasem i łąkami.

Wir verwenden Cookies, um unsere Online-Angebote optimal darstellen zu können. Nähere Informationen finden Sie in unserer "Cookie-Richtlinie". Durch die Nutzung dieser Website geben Sie uns Ihre Zustimmung, Cookies zu verwenden. Datenschutz Impressum Weitere Informationen

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen