slider_patienten
slider_patienten
previous arrow
next arrow

Centrum för thoraxkirurgi och intrathorakal kärlkirurgi

Patientinformationer

Från det förflutna till nutiden

I april år 1928 öppnades ”Die Städtischen Kliniken“ i Delmenhorst,Niedersachsen. Samtidigt invigdes även den första ”Infektionsavdelningen“ på sjukhusets område. Här behandlades huvudsakligen patienter med tuberkulos, en infektionssjukdom, som på den tiden var starkt utbredd. Anläggningen med ett system av paviljonger och de stora balkongerna erbjöd gynnsamma förutsättningar för behandling av ”den vita pesten“, som tuberkulos även kallades.

I slutet av 2:a världskriget måste kliniken utvidgas, eftersom befolkningen i staden Delmenhorst snabbt fördubblades.Genom införandet av verksamma medikament mot tuberkulos sjönk visserligen antalet patienter med denna sjukdom; men samtidigt tilltog frekvensen av lungcancer (bronkialkarzinom) och elakartad lungsäckscancer (pleuramesotheliom) starkt.Huvudorsaker var den tilltagande cigarettkonsumtionen efter kriget under tiden efter 1950 samt (speciellt bland varvsarbetarna) asbetsbelastningen på arbetsplatsen, vars fara man ännu ej kände till. Även icke elakartade sjukdomar i lungorna och luftvägarna – som t.ex. astma, infektioner och skador – måste behandlas allt oftare. Nya narkos- och operationsmetoder möjliggjorde kirurgiskt avlägsnande av lungtumörer och behandling av komplikationer, vilka uppstod inom ramen av inflammationer. Bredvid den invärtes (konservativa) lungläkarvetenskapen etablerade sig thoraxkirurgin (thorax= bröstkorg).

Bild 1: Klinikum Delmenhorst, Niedersachsen (Tyskland); det äldsta byggnadskomplexet från grundläggningsepoken på 1920-talet.

På Thoraxkirurgikliniken vårdas för närvarande ca. 620 patienter polikliniskt och på sjukhuset; varje år ökar antalet patienter med ca. 20 %. År 2007 behandlade man 349 patienter operativt på sjukhuset. 38 % av operationerna genomfördes på minimalinvasiv väg (medelst nyckelhålstekniken). Hos 52 % av patienterna gjordes snittet framtill under bröstmuskeln med en längd av ca. 8 – 10 cm; hos 10 % av patienterna användes en hos oss på sjukhuset helt nyutvecklad metod med en kombination av vedertagna och endoskopiska tekniker (nyckelhålskirurgi). Den genomsnittliga längden av sjukhusvistelsen var 7,9 dagar; den intensivmedicinska behandlingen tog efter stora lungoperationer i genomsnitt 1,3 dagar.
Dödligheten vid avlägsnande av en lunglob uppgick år 2007 till 0 % (genomsnittsvärdet i Tyskland är 1 – 4 %), vid avlägsnande av hela vänstra eller högra lungan 0,3 % (genomsnittsvärdet i Tyskland är 6 – 17 %) och vid utvidgade operationer med avlägsnande av ena lungan och ersättning av kärl eller kärlbehandling direkt i hjärtat inom hjärtsäcken är dödligheten 0,9 % (genomsnittsvärdet i Tyskland är 8 -19 %).
Frekvensen av allmänna komplikationer låg på 1,8 % (genomsnittsvärdet av alla operationer, oberoende av omfattningen). Den vanligaste komplikationen, 62 % av komplikationskvoten, var lunginflammation efter operationen. Väntetiden för intagning på sjukhus är i medeltal 2 – 4 dagar; när det gäller nödfall, är intagning möjlig när som helst.

Kliniken för thoraxkirurgi omfattar idag tre huvudområden:

Dels står en nybyggd sängavdelning till förfogande, vilken togs i bruk i januari 2008. Här befinner sig rymliga, behagligt inredda patientrum med moderna sanitära anläggningar, TV- och telefonanläggningar liksom praktiska möbler i varje rum.

Bild 2: Thoraxkirurgikliniken, nybyggnad, inflyttning 01.01.2008.

Bild 3: Receptionen på avdelning 31 (Thoraxkirurgi).

Bild 4: Patientrum på avdelningen; rymligt, ljust och vänligt gestaltat, utrustat med handikappvänliga sanitära anläggningar i varje rum.

Bild 5: Dagrum på avdelning 31 (Thoraxkirurgi).

Den norra flygeln i den gamla byggnaden blev utbyggd till en modern poliklinik, varvid de karakteristiska gamla stilelementen bevarades respektive reparerades.

Bild 6: Den thoraxkirurgiska poliklinikflygeln.

För den operativa behandlingen av patienter står specialistkliniken med motsvarande kapaciteter inom de ultramodernt utrustade funktionsområdena endoskopi, operationsavdelning och intensivavdelning till förfogande.

Bild 7: Interdisciplinär intensivavdelning.

För att behandla patienter med sjukdomar inom bröstkorgen står en grupp specialister till förfogande:

Bild 8: Prof. dr. med. Martin Teschner, specialist för allmän kirurgi, thoraxkirurgi och kärlkirurgi, överläkare på thoraxkirurgikliniken
(e-mail: Teschner.Martin@klinikum-delmenhorst.de)

Bild 9: Iris Martens, chefsekreterare på thoraxkirurgikliniken.
Tel.: 0049/ 4221 – 994263; FAX 0049/ 4221- 994265.

Bild 10: Dr. med. Matthias Esch,
kirurgspecialist, 1:e överläkare på thoraxkirurgikliniken

Bild 11: Dr. med. A. Müller, psykoonkolog; står som specialist till förfogande för den själsliga omvårdnaden av patienter med tumörsjukdomar.

Bild 12 und 13: Vårdpersonalen på avdelning 31 (TCH).

Bild 14: Högt specialiserad och erfaren i vården av thoraxkirurgiska patienter är vårdpersonalen på avdelning 31.

Bild 15: Personalen på sjukgymnastikavdelningen.

Kliniken för thorax- och kärlkirurgi i bröstkorgen har alla moderna tekniska möjligheter och apparater för diagnos och behandling av sjukdomar i lungorna och bindvävsutrymmet mellan dessa. Hit hör minimal-invasiva behandlingsmetoder (”nyckelhålskirurgi” till bröstkorgs-, luftvägs- och lungbindvävsrumspegling), kärlersättning och operationer medelst laser och argon-beamer.

Sjukdomar före och följdsjukdomar tar man speciellt hänsyn till. För detta står en rad specialister till förfogande, så som lungspecialister, specialister för invärtes medicin, hjärtsjukdomar (kardiologer), narkosläkare och intensivvårdsläkare.

Vid operationerna är inte bara metoder viktiga, som avlägsnar delar av lungorna, utan även av avgörande betydelse är att bevara och ersätta centrala blodkärl.Med detta tillvägagångssätt kan man ofta bevara frisk lungvävnad, vilken utan den kärlkirurgiska tekniken – till exempel vid lungcanceroperationer – hade måst avlägsnas. Livskvaliteten blir efter operationen då tydligt bättre, eftersom den kroppsliga belastbarheten inte blir så starkt inskränkt. Kärlkirurgiskt kan man även operera medfödda och förvärvade förändringar i blodkärlen. Därför kombineras på kliniken thoraxkirurgin med kärlkirurgin.

Nyutvecklingar på thoraxkirurgikliniken är tillvägagångssätt, som kombinerar traditionella kirurgiska metoder med nyckelhålstekniken ( den s.k. interventionella kirurgin). Därigenom erfordras även vid större ingrepp enbart små snitt, så att belastningen genom operationen tydligt sjunker (bild 16 och 17).

Bild 16: Markerad snittföring inom området av den högra bröstkorgen för en större lungoperation i det kombinerade tillvägagångssättet med traditionella kirurgiska och minimal-invasiva metoder (”nyckelhåls-kirurgi“).

Bild 17: Föga kroppsligt belastande, liten och kosmetiskt gynnsam snittföring vid lungoperationen (26-årig patient; resultat 21 dagar efter avlägsnande av inflammtorisk-förstörd lungareal).

Kliniken utvecklade under de sista åren också talrika metoder för att häva störningar i mellangärdet och mellangärdsnerverna.Eftersom mellangärdet intar en viktig uppgift i andningen, lider patienterna av häftig andnöd, när detta ej fungerar. Denna andnöd kan nu ofta avlägsnas genom dessa nya metoder.

A. Man opererar

barn (f.o.m. 5 år) och vuxna (utan åldersgräns) med

 • – tumörer i lungan, luftröret samt luftvägarna och lungbindvävnadsrummet (mediastinum), t.ex.:
  • a. bronkialkarzinom (lungcancer)
  • b. trakealkarzinom (cancer i luftröret)
  • c. metastaser (samlingar av elakartade tumörer)
  • d. lungsäckstumörer (t.ex. pleuramesotheliom)
  • e. godartade och elakartade förändringar i thymus (thymom).
 • inflammationer inom bröstkorgen (t.ex. varbildningar i lungan eller lungsäcken)
 • kroniska följdsjukdomar efter skador (t.ex. efter olyckor)
 • blås- och cystbildning i lungan (emfysem)
 • följder efter tuberkulos
 • medfödda felbildningar i lungan och luftvägarna (t.ex. i lungkärlen, s.k. sekvester och cystor)
 • luftrörsförändringar (trånghet, sprickor).

B. Man opererar inte

 • patienter med hjärtsjukdomar, vid vilka insats av hjärt-/lungmaskin krävs (t.ex. koronar by-pass- eller hjärtklaffoperation);
 • kärlförändringar i kroppspulsådern (aorta) centralt fram till vänster nyckelbensartär (A. subclavia).

Smärtor kan behandlas mycket bra genom medikament, vilka, om så önskas, ges genom små katetrar (periduralkatetrar).

Bild 18: Exempel på en tumöroperation i luftröret. Schematisk teckning. Efter avlägsnandet av tumören återförenas ändarna av luftröret genom en speciell sömteknik

Sekretariat (måndag till torsdag kl. 8.00 – 17.00, fredag kl. 8.00 – 14.00):

Tel.: inrikes 04221/ 99 4263, utrikes: 0049/ 4221 – 99 4263

FAX: inrikes 04221/ 99 4265, utrikes: 0049/ 4221 – 99 4265

e-mail: Teschner.Martin@klinikum-delmenhorst.de

Kliniken ligger i

Tyskland -> Niedersachsen (Nordtyskland) -> Delmenhorst (nära Bremen).

Resa med bil

Från Bremen över A28 eller A1, över A1 i riktning Osnabrück , avfart Delmenhorst-Ost, sedan avfart Delmenhorst-Deichhorst;

Resa med tåg

Från Centralstationen i Delmenhorst, gå ut ur stationen över gatan till buss-stationen, ta buss nr. 201 med skylt ”Wildeshauser Straße/Krankenhaus”, stig av direkt framför ”Städt. Kliniken”.

Resa med tåg-buss från Bremen

Från Centralstationen i Bremen, stig av på ”Delmenhorst Hauptbahnhof”, byt till buss nr 201 i Delmenhorst.

Bild 19: Delmenhorst i Niedersachsen/ i västra Tyskland, väst om Bremen.

Bild 20: Omgivning och terapiväg i naturen på kliniken i Delmenhorst.

Bild 21: Klinikområde med utbredda skogar och ängar.

Wir verwenden Cookies, um unsere Online-Angebote optimal darstellen zu können. Nähere Informationen finden Sie in unserer "Cookie-Richtlinie". Durch die Nutzung dieser Website geben Sie uns Ihre Zustimmung, Cookies zu verwenden. Datenschutz Impressum Weitere Informationen

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen